ti spisestuestoler (fem forskjellige ryggmønstre), 2004.
Bøk, fargelakk, trdisjonell stopp, ullstoff.
94,0 x 43,8 x 47,2 cm.